Meer
Publicatiedatum: 27-08-2019

Inhoud

Sitemap

Halfjaarrapportage 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Inleiding en leeswijzer Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 8  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 9  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 10  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 11  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 12  
Realisatie ambities Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Voortgang ambities Programmabegroting 2019 Blz. 15  
1| Economie, onderwijs en cultuur Blz. 16  
Overzicht ambities Blz. 17  
Toelichting voortgang ambities Blz. 18  
2| Werk, jeugd en zorg Blz. 19  
Overzicht ambities Blz. 20  
Toelichting voortgang ambities Blz. 21  
3| Ruimte en leefomgeving Blz. 22  
Overzicht ambities Blz. 23  
Toelichting voortgang ambities Blz. 24  
4 | Openbare ruimte Blz. 25  
Overzicht ambities Blz. 26  
Toelichting voortgang ambities Blz. 27  
5| Bestuur en organisatie Blz. 28  
Overzicht ambities Blz. 29  
Toelichting voortgang ambities Blz. 30  
6| Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 31  
Toelichting voortgang ambitie afvalstoffenheffing (nr. 28) Blz. 32  
Voortgang overige ambities Blz. 33  
Toelichting Blz. 34  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 35  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 36  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 37  
Financiën Blz. 38  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 39  
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 40  
Kunst en cultuur Blz. 41  
Leerlingenvervoer Blz. 42  
Risico's Blz. 43  
Kunst en cultuur Blz. 44  
Overige ontwikkelingen Blz. 45  
Centrumvisie Blz. 46  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 47  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 48  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 49  
Financiën Blz. 50  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 51  
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 52  
Inkomen Blz. 53  
Risico's Blz. 54  
Abonnementstarief Wmo Blz. 55  
Overige ontwikkelingen Blz. 56  
Overige ontwikkelingen Blz. 57  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 58  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 59  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 60  
Financiën Blz. 61  
Vastgoed Blz. 62  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 63  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 64  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 65  
Financiën Blz. 66  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 67  
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 68  
Groen en Landschap Blz. 69  
Programma 5 | Bestuur en organisatie Blz. 70  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 71  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 72  
Overige ontwikkelingen Blz. 73  
Stimuleringsfonds Blz. 74  
Nieuwe cao gemeenteambtenaren Blz. 75  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 76  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 77  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 78  
Financiën Blz. 79  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 80  
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 81  
Financiering en dividend Blz. 82  
Algemene uitkering Blz. 83  
Inning gemeentelijke belastingen Blz. 84  
Overige ontwikkelingen Blz. 85  
Algemene baten en lasten Blz. 86  
Bijlagen Blz. 87  
Meicirculaire gemeentefonds Blz. 88  
Financieel effect van de meicirculaire Blz. 89  
Toelichting op de meicirculaire 2019 Blz. 90  
Recapitulatie Blz. 91  
Recapitulatie Blz. 92  
Verloop algemene reserve Blz. 93  
Verloop algemene reserve Blz. 94  
Indicatoren Waar Staat Je Gemeente Blz. 95  
Indicatoren Waar Staat Je Gemeente Blz. 96  
Investeringskredieten Blz. 97  
Investeringskredieten Blz. 98